Угода користувача

Ця угода є публічною офертою, далі – Угода, укладається між ТОВ «ПУХ КЛАБ», місцезнаходження якого: Київська область, Броварський район, с. Рожни, вул. Пухівська, 1 або будь-якою третьою особою, яка на підставі укладеного з ТОВ «ПУХ КЛАБ» договору має право надавати послуги на території за адресою, що вказана вище, далі – Комплекс, який має адресу в мережі Інтернет https://avanturist.kiev.ua/, далі – Сайт, та користувачем послуг Комплексу, далі – Замовник, та визначає умови придбання продукції та/або замовлення послуг Комплексу через Сайт.

УВАГА! Замовник зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди та політики конфіденційності до моменту перегляду Сайту. У разі незгоди з умовами цієї Угоди та/або політики конфіденційності, Замовник повинен негайно припинити використання Сайту.

1. Предмет Угоди

1.1. Ця Угода укладається між Замовником та Комплексом в момент здійснення замовлення через Сайт або за допомогою телефонного зв’язку, або за допомогою електронної пошти.

1.2. Комплекс зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цією Угодою Договором, надати послуги/продати продукцію на підставі замовлення Замовника, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цією Угодою, прийняти послуги/придбати продукцію і сплатити за це грошові кошти.

1.3. Замовником може бути будь-яка фізична або юридична особа, здатна прийняти і оплатити замовлену ним послуги/продукцію в порядку та на умовах, встановлених цією Угодою.

1.4. Комплекс підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цієї Угоди.

1.5. Зображення продукції/послуг можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду продукції/послуг і визначаються Комплексом. Супроводжуючі послуги/продукцію опис/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. За проханням Замовника, представник Комплексу надає необхідну додаткову інформацію про послуги/продукцію.

2. Оплата послуг/продукція

2.1. Комплекс надає послуги\пропонує продукцію Замовнику тільки за умови повної попередньої оплати, або за домовленістю між Замовником та Комплексом може бути часткова передоплата. У випадку відмови Замовника від продукції чи від отримання послуг, попередня оплата Замовнику не повертається.

2.2. Вартість послуг\ціна продукції можуть зазначатися на Сайті та може бути змінена Комплексом в односторонньому порядку без попереднього повідомлення.

2.3. У випадку зміни вартості послуг/ ціни продукції, замовлених Замовником, представник Комплексу при першій нагоді інформує про це Замовника (по телефону) для отримання підтвердження або анулювання замовлення. При неможливості зв'язатися з Замовником дане замовлення вважається анульованим.

2.4. Оплата послуг/продукції здійснюються Замовником або готівкою у касу Комплексу, або шляхом перерахування грошових коштів на користь Комплексу через підтримувані Комплексом платіжні системи і методи оплати. Перелік доступних для оплати платіжних систем і методів визначається Комплексом в односторонньому порядку і вказується на Сайті. На підставі укладених Комплексом угод/договорів оплата може прийматись іншими фізичними особами-підприємцями та/або юридичними особами, та/або фізичними особами.

2.5. Послуги/продукція Комплексу сплачується тільки у національній валюті України – гривні.

2.6. Факт розміщення замовлення та/або оплати послуг/продукції одним із способів, зазначеним на Сайті, є підставою для виникнення прав та обов'язків у Комплексу та Замовника за Угодою.

2.7. Замовник повністю приймає і погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за всю інформацію, дані, текст, які ним розміщуються на Сайті.

3. Надання послуг та доставка продукції. Умови повернення грошових коштів

3.1. Послуги надаються за місцезнаходженням Комплексу, що вказане вище. Послуги надаються відповідно до умов, викладених на Сайті. Умови надання Послуг можуть бути змінені Комплексом, про що останній повідомляє Замовника не пізніше, ніж за 1 (один) день до дня надання Послуг.

3.2. Доставка продукції можлива лише за попередньою домовленістю Замовника з представником Комплексу в узгоджений сторонами строк. При цьому, витрати по доставці несе Замовник.

3.3. Якщо надання послуг не може бути здійснено Комплексом з причин, залежних від останнього, передоплата повністю повертається Замовнику протягом 3 (трьох) робочих днів після дня повідомлення про відміну послуг Комплексом. Виключенням є надзвичайні, непередбачувані ситуації, зокрема пов’язані з епідемією Covid-19 чи іншими епідеміями, стихійними лихами або надзвичайно несприятливими погодними умовами, у цьому разі передоплата не повертається, а строк надання послуг переноситься Комплексом на іншу узгоджену сторонами дату.

3.4. У випадку відмови Замовника від продукції Комплексу, що було вже замовлено, попередня оплата Замовнику не повертається.

3.5. У випадку анулювання замовленої послуги Замовником не пізніше, ніж за 30 (Тридцять) календарних днів до дати надання послуг (проведення заходу), Комплекс повертає грошові кошти сплачені Замовником, за мінусом 25 % (двадцять п’ять відсотків) від загальної вартості послуг. Якщо розмір передоплати складав менше 25% загальної вартості замовлених послуг, то ця передоплата Комплексом не повертається.

4. Строк дії Угоди

4.1. Дана Угода (публічна оферта) набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Комплексу і є чинною до моменту її зміни чи скасування Комплексом.

4.2. Комплекс має право змінити та/або доповнити цю Угоду, так і ввести нову, в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Подібні зміни набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Використання Замовником матеріалів Сайту після зміни Угоди автоматично означає їх прийняття.

5. Відповідальність

5.1. Замовник несе відповідальність за точність та достовірність інформації, зазначеної ним на Сайті.

5.2. Замовник несе відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням замовлень та коментарів на Сайті відповідно до законодавства України.

5.3. У разі пред'явлення третіми особами претензій до Комплексу, пов'язаних з діями Замовника на Сайті, Замовник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Комплекс від можливих розглядів, збитків і компенсацій. У випадку, якщо в результаті претензій від третіх осіб Комплексу будуть заподіяні збитки та/або Комплекс оплатить таким третім особам штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати і т.п., Комплекс має право вимагати, а Замовник зобов'язується відшкодувати їх Комплексу (штрафні санкції , компенсації, збитки, витрати, виплати і т.п.).

5.4. В випадку, якщо Комплекс запідозрить Замовника у скоєнні протиправних дій, у тому числі: шахрайство з банківськими картами, поширення спаму, шкідливих програм, інших діянь, що порушують умови цієї Угоди, вправі звернутися у відповідні державні органи із заявою та/або заблокувати та/або видалити обліковий запис Замовника, а також відмовитись від надання Послуг без будь-яких компенсацій.

 

6. Обмеження відповідальності

6.1. Комплекс не несе відповідальності за:

6.1.1. будь-які дії Замовника, а також за протиправні дії Замовника відносно третіх осіб, або третіх осіб щодо Замовника;

6.1.2. неповну, неточну або некоректну вказівку Замовником інформації, що розміщується Замовником на Сайті;

6.1.3. будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, що розміщені на Сайті;

6.1.4. висловлювання Замовників, що опубліковані на Сайті, думки відвідувачів Сайту, залишені в якості коментарів та оглядів. Думка адміністрації Сайту може не співпадати з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. У той же час Адміністрація Сайту вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують законодавство України або норми моралі;

6.1.5. втрату Замовником можливості доступу до створеного ним Облікового запису (втрату логіна, пароля, іншої інформації), у разі реєстрації Замовника на Сайті;

6.1.6. відсутність у Замовника доступу в мережу Інтернет і якість послуг інтернет-провайдерів, банківських установ;

6.2. Комплекс не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, а також упущену вигоду Замовника або третіх осіб в результаті несанкціонованого доступу третіх осіб до персональної інформації Замовника, включаючи ту, яка прив'язана до створеного ним облікового запису.

6.3. За будь-яких обставин відповідальність Комплексу перед Замовником обмежена сумою, що не перевищує розміру платежів, отриманих Комплексом від Замовника до моменту настання обставин, які спричинили виникнення відповідальності Комплексу.

7. Форс-мажор

7.1. При настанні обставин непереборної сили, які перешкоджають повному або частковому виконанню однією із Сторін зобов'язань за даним Договором, а саме: пожежі, землетруси, інші стихійні лиха, епідемії, пандемії, військові дії, блокади, рішення державних органів та ін., термін виконання зобов'язань продовжується пропорційне часу, протягом якого діятимуть такі обставини, але не більше двох місяців.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань передбачених цією Угодою, якщо причиною такого невиконання стала дія обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини).

7.3. Дія форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України (її відділенням) або уповноваженим на це держаним органом.

7.4. Сторона, яка не в змозі виконувати зобов'язання за даним Договором через обставини форс-мажору, повинна протягом 10 календарних днів повідомити у письмовій формі іншу Сторону про настання таких обставин.

7.5. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), Сторони зобов’язуються протягом 5 (п’яти) робочих днів дійти згоди (домовитись) щодо подальшої співпраці та взаємодії, щодо призначення іншої дати надання Послуг.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори, що виникають у зв’язку з цією Угодою вирішуються сторонами шляхом переговорів.

8.2. Будь-які претензії Замовника, що виникли у зв'язку з цією Угодою, підлягають пред'явленню Комплексу за допомогою електронної пошти на адресу info@avanturist.kiev.ua.

8.3. Комплекс, в міру можливості, відправить відповідь на адресу електронної пошти Замовника, як відповідь на претензію.

8.4. Комплекс не розглядає анонімні претензії або претензій, які не дозволяють ідентифікувати Замовника на основі наданих ним при реєстрації даних.

9. Інші умови

9.1. Ця Угода є публічним договором відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та її умови є однаковими для всіх Замовників. Ця Публічна оферта і всі відносини між Комплексом та Замовником, що виникли на підставі цієї Публічної оферти регулюються і тлумачяться відповідно до законодавства України.

9.2. Якщо з тих чи інших причин які-небудь з умов цієї Публічної оферти будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов оферти.

9.3. Замовник підтверджує, що він вільно володіє українською мовою, у зв'язку з чим заявляє, що ця Угода не може бути визнана недійсною або не прийнятою Замовником на тій лише підставі, що вона складена українською мовою.

9.4. Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і вживати технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту Замовників, що створюють згідно висновку Адміністрації сайту, проблеми у використанні Сайту іншими Замовниками, або Замовників, які порушують вимоги Угоди.

9.5. Сайт є об’єктом права інтелектуальної власності Комплексу. Всі виключні майнові авторські права на Сайт належать Комплексу повністю. Використання Сайту Замовниками можливо строго в рамках Угоди та законодавства України про права інтелектуальної власності. Всі торгові марки і назви, на які даються посилання в матеріалах цього Сайту, є власністю їх відповідних власників. Замовник погоджується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, які-небудь частини Сайту, окрім тих випадків, коли такий дозвіл дано Замовнику Комплексом.

9.6. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.